מיין לפי: רשימהגלריהתצוגה לפי:
מד גשם 40
קריאה עד 40 מ סקלה במ"מ ניתן להוסיף מוט התקנה
57 ₪
מד גשם 70
כולל דקר לנעיצה בקרקע
96 ₪