מיין לפי: רשימהגלריהתצוגה לפי:
תרמומטר לבשר
יצפצף כשהבשר בדרגת העשייה הרצויה
136 ₪
אקדח טמפרטורה
מדידת טמפרטורה ללא מגע- אינפרה אדום
205 ₪
תרמומטר דיגיטלי
עם נקודה עשרונית
94 ₪